Contact

Informatie voor abonnees
Als u ingelogd bent, kunt u op de button ‘uw profiel’ uw account inzien.
Hier kunt u:
– uw wachtwoord wijzigen
– een ander e-mailadres instellen
– uw abonnement beëindigen rekening houdend met de opzegtermijn zoals vermeld bij ‘abonneren‘.

Informatie voor auteurs
Hebt u interesse om auteur van Pasklaar te worden?
Klikt u dan hier voor meer informatie.

Vragen over abonnementen op Pasklaar
Bohn Stafleu van Loghum
Afdeling klantenservice
Walmolen 1
3994 DL  HOUTEN
tel.: 030-6383838
www.bsl.nl/contact

Vragen, tips of opmerkingen over de inhoud van Pasklaar
Stuur een e-mail naar pasklaar@bsl.nl o.v.v. uw naam en – indien van toepassing – het betreffende kaartnummer.